Name Product
Category Product

กล่องไฟ (Light Box)

กล่องไฟ (Light Box) เป็นป้ายไฟโฆษณา ป้ายชื่อร้าน หรือ ป้านสำหรับใช้ในกรณีอื่นๆ มีทั้งแบบไฟนีออนและไฟ LED ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดดเด่น สะดุดตาให้กับผู้ที่พบเห็นในกลางวันและกลางคืน มีสีสีนสวยงาม หลากหลายรูปทรง ให้ได้ทั้งภายในและภายนอก 

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com
ติดต่อเรา
LINE
EMAIL
CALL